การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา

 

ประกาศเรื่อง การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา
เดือนละ 900 บาท
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 - 16.30 น.