อาคารจอดรถ

OUR SERVICES INCLUDE

จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด เบเกอรี่ เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 น. - 18.00 น.

Read More

จำหน่ายเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก เบเกอรี่ เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00 น. - 18.00 น.

Read More

จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด เบเกอรี่ เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 น. - 18.00 น.

Read More

Post Office, KMUTT Counter (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พระจอมเกล้าธนบุรี) เวลาเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ : 09:00 - 16:00 น.

Read More

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี จำหน่ายชุดนักศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน อื่นๆ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น.

Read More

Heliconia House, KMUTT Hotel and Service Apartment, located within King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Read More