ติดต่อเรา

Slide

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ชั้น 1  อาคารสัมมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์ : 0 2470 8320-3
อีเมล bpuu@kmutt.ac.th
LINE Official : @579bxhun
เพิ่มเพื่อน