ซุ้มอาหาร (คณะวิทย์)

ซุ้มอาหาร (คณะวิทย์)

เครื่องดื่ม ข้าวราดแกง อาหารทานเล่น

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06:30 น. - 18:00 น.

โปรโมชั่นของร้าน

นำภาชนะมาเองลด 1-2 บาท

เบอร์ติดต่อ

-

รูปภาพร้าน

[vrview img="https://bpuu.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/PHOTO_12821.jpg"]