การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา

  ประกาศเรื่อง การให้บริการจอดรถรายเดือนสำหรับนักศึกษา เดือนละ 900 บาท สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น.

1 2 3 13