เพิ่ม หรือ แก้ไข ป้ายทะเบียนรถยนต์

เพิ่ม หรือ แก้ไข ป้ายทะเบียนรถยนตร์

บุคลากร มจธ. (สติ๊กเกอร์สีส้ม) เพิ่ม หรือ แก้ไข ป้ายทะเบียนรถยนตร์
ผ่าน QR Code หรือ ลงทะเบียนผ่าน  URL : https://carpark2staff.ibgm.cloud/LPR