ตลาดนัดสินค้าชุมชน ทุกวันอังคาร และ ตลาดนัด มจธ. ทุกวันพุธและพฤหัสบดี

ตลาดนัดสินค้าชุมชน

กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน ได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้าชุมชน  ทุกวันอังคาร และ ตลาดนัด มจธ. ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
(3 วัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี)เริ่มตั้งแต่ 30 มกราคม เป็นต้นไป
🕙 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
📍 ณ ลาน ชั้น 1 อาคารจอดรถ (S2)