EV Charging Station

EV Charger (สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า) คืออะไร?

            ปัจจุบัน เทคโนโลยีการชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า นั้นมีแบ่งอยู่ 2 ประเภท นั่นก็คือ การชาร์จประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำ (Conductive Charging) กับ การชาร์จไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Inductive Charging) หรือการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Charging) ทำให้การชาร์จรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีสาย แต่อยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ในประเทศไทยช่วงนี้จะเห็นว่าแบบแรกหรือการชาร์จประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำจะเป็นแบบที่นิยมมากกว่า ซึ่งจะเป็นการชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้สายชาร์จเคเบิลซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความซับซ้อนน้อย เพียงหยิบสายมาเสียบที่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการชาร์จแบบนี้จะแบ่งได้ 2 ประเภท

            1) แบบ Normal Charge หรือ การชาร์จแบบปกติ โดยการชาร์จแบบนี้จะเป็นการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ ผ่านอุปกรณ์ตัวแปลง หรือ อุปกรณ์ Inverter เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อชาร์จประจุในแบตเตอรี่ โดยทั่วไปการชาร์จแบบนี้เหมาะสำหรับการชาร์จที่ อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน หรือที่จอดรถสาธารณะที่ให้จอดชาร์จได้เป็นเวลานานๆ อย่างเช่น อุปกรณ์ Wall Box

            2) แบบ Quick Charge หรือ การชาร์จแบบเร็ว ซึ่งจะเป็นเป็นการชาร์จโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง โดยระบบนี้สามารถจ่ายไฟได้สูง สามารถชาร์จโดยใช้เวลาสั้นกว่า แต่เนื่องจากเป็นการชาร์จด้วยกำลังไฟที่สูง จึงต้องใช้จุดที่มีกระแสไฟที่สูงเพียงพอ ซึ่งส่วนมากเป็นที่สาธารณะ หรือก็คือ EV Charger หรือ สถานีชาร์จรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ตามสถานีบริการน้ำมัน หรือตามอาคารที่ติดตั้งตู้ประเภทนี้


พื้นที่การศึกษาบางมด

ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี (N2)

พื้นที่การศึกษา KX

ณ อาคาร KX Knowledge Xchange อยู่ที่อาคารจอดรถชั้น 2A

สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ใช้เวลาชาร์จกี่นาที ?

         สำหรับระยะเวลาในการชาร์จไฟจะขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ และขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าการจ่ายไฟของเครื่องชาร์จ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 24kWh
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% โดยใช้ตู้ EV Charger แบบ Quick Charge ที่มีกำลังชาร์จอยู่ที่ 50kW อาจใช้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ 30 นาทีหรืออยู่ที่ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง


พิกัดสถานีชาร์จรถไฟฟ้า พื้นที่การศึกษาบางมด

พิกัดสถานีชาร์จรถไฟฟ้า พื้นที่การศึกษา KX