ร้านจิรพันธุ์ เครื่องดื่ม

ร้านจิรพันธุ์ เครื่องดื่ม

จำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำปั่น

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 06:00 น. - 16:00 น.

โปรโมชั่นของร้าน

-

เบอร์ติดต่อ

085-125-4716

รูปภาพร้าน

[vrview img="https://bpuu.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/PHOTO_12652.jpg"]