Overdose

Overdose

จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสด เบเกอรี่

เวลาเปิดบริการ

07:30 - 17:00 น.

โปรโมชั่นของร้าน

ส่วนลด 10% สำหรับเมนูทางร้านกำหนด และนำแก้วมาเอง ส่วนลด 5 บาท/แก้ว

ส่วนลดพิเศษเดือนเกิด รับส่วนลด 30% ทุกเมนูเพียงแสดงบัตรประชาชนขอสงวนสิทธ์เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น

รูปภาพร้าน